"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Úspechy - Rok 2006

2 / 7

28.5.2006 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2006“ – 1. miesto v kategórii C a 3. miesto v kategórii B

29.4.2006 Humenné: „Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórii C, a 1. a 2. miesto v kategórii B

29.4.2006 Humenné: "Regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórii C, a 1. a 2. miesto v kategórii B

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.