"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Mesto Snina

Mesto Snina sa nachádza najvýchodnejšej časti Slovenska v Prešovskom kraji, v nadmorskej výške 216 metrov nad morom, v doline Cirochy na sútoku riek Cirocha a Pčolinka. Najvýraznejšou dominantou okolia Sniny je Sninský kameň – vyvrelinový andezitový útvar, ktorý je chránený ako prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1982. Sninský kameň sa skladá z 2 častí, Malého a Veľkého kameňa, vo výške 1005 metrov nad morom. Vypína sa nad Vihorlatskými jazerami, nazývanými Veľké a Malé Morské oko.

Začiatkom 14. storočia patrila Snina a okolité dediny šľachticovi Petrovi Peténovi. Kráľ Karol Róbert mu majetky skonfiškoval a v roku 1317 daroval Filipovi Drugethovi. V darovacej listine je najstarší doklad o Snine, ale za prvú písomnú zmienku o Snine je pokladaná listina o donácii majetku kráľom Ľudovítom Veľkým zo dňa 7. januára 1343.

Vzhľadom na obsah listiny z roku 1317 predpokladáme, že Snina jestvovala pred 13. storočím, možno už v 11.storočí, pričom patrí k najstarším slovenským sídliskám v susediacom okolí.

Panstvo Sniny patrilo rodu Drugetovcov, neskôr ďalším majiteľom panstva, až po grófa Štefana Ocskaya.

V 14.-17. storočí Sninu zapisovali do úradných písomností ako Zynna, čo bola maďarizovaná podoba pôvodného slovenského názvu Snina. Podoby pomenovania Sniny boli rôzne: Zynna, Szinna, Sinna.

Hospodársky vývoj sa odvíjal najmä od remesiel existujúcich v tom čase a to kováč, krajčír, debnár, pastier a mlynár.

Dnes je v tomto meste množstvo menších i väčších firiem zaoberajúcich sa rôznou výrobou. Žije tu približne 22 000 obyvateľov, na 5 861 ha, čo je katastrálna výmera Sniny, rozprávajúcich prevažne sotáckym, ale aj rusínsko-ukrajinským nárečím.

Pre tých, ktorí sa o Sninu zaujímajú viac... www.snina.sk

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.