"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Zoznam členov

Organizačný vedúci: dipl.uč. tanca Marián Lojan

Umelecká vedúca: Ing. Alena Lojanová

Asistenti tanečnej zložky:

 Jozef Holota
 Rastislav Holota
 Michal Husnaj
 Andrea Legemzová


Tanečníci staršej zložky:

 Júlia Andrejčiková
 Miroslava Buraľová
 Alžbeta Buriková
 Alexandra Drozdová
 Adriána Dudičová
 Dana Dudičová
 Veronika Dutková
 Štefánia Fuchsová
 Miroslava Hančaková
 Patrícia Hoľková
 Jozef Holota
 Rastislav Holota
 Alžbeta Holotová
 Eva Holotová
 Michal Husnaj
 Tibor Juhás
 Mária Kačmárová
 Anna Kamlárová
 Zuzana Kiriľaková
 Andrea Legemzová
 Jaroslava Legemzová
 Katarína Lešková
 Štefan Ortutay
 Patrik Peťo
 Dominika Pročková
 Michaela Pročková
 Matúš Rosoľanka
 Ivan Smoľak
 Simona Špitaliková
 Anna Štofirová
 Jana Štofirová
 Ján Švajko
 Daniel Valkovič
 Jozef Valkovič
 Zdenko Vasko

Spevácka zložka:

 Júlia Andrejčiková
 Alexandra Drozdová
 Zuzana Kiriľaková
 Andrea Legemzová
 Jaroslava Legemzová
 Katarína Lešková
Ing. Alena Lojanová
 Dominika Pročková
 Alžbeta Rosoľanková
 Simona Špitaliková


Krojárky:

 Júlia Andrejčiková
 Štefánia Fuchsová

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.