"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Úspechy

FS Šiňava získal na regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach od roku 1998 už celkovo prvých miest,
druhých miest a tretích miest.

27. - 29.5.2011 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2011“

8.5.2011 Dlhé nad Cirochou: „Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórií G, 2. miesto v kategórií G, 2. miesto v kategórií C.

8.5.2011 Dlhé nad Cirochou: Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ..." - 1. miesto v kategórií G, 2. miesto v kategórií G, 1. miesto v kategórií B, 1. miesto v kategórií C.

31.5.2010 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2010“ – 2. miesto v kategórii B.

29. – 30.5.2010 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2010“ – 3. miesto v kategórii B (Spolutanečníci FS Hornád)

16.5.2010 Humenné XIV. Festival tanca: DFS Tanečné konfrontácie - Cena poroty a cena TZAH

11.4.2010 Vranov nad Topľou: „Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórii A/1, 1. miesto v kategórii C,, 3. miesto v kategórii C.

9.4. 2010 Humenné: "Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. miesto v kategórii C , 1. miesto v kategórii A/1.

25.4.2009 Humenné: „Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 3. miesto v kategórii B.

25.5.2008 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2008“ – 2. miesto v kategórii A, 2. miesto v kategórii C a 3. miesto v kategórii B

27.5.2007 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2007“ – 2. miesto v kategórii C

28.5.2006 Dlhé Klčovo: „Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2006“ – 1. miesto v kategórii C a 3. miesto v kategórii B

29.4.2006 Humenné: „Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórii C, a 1. a 2. miesto v kategórii B

29.4.2006 Humenné: "Regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci TANCUJ, TANCUJ...“ - 1. miesto v kategórii C, a 1. a 2. miesto v kategórii B

28.5.2005 Dlhé Klčovo: "Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2005" - 3. miesto v kategórii A

17.4.2005 Humenné: "Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. miesto v kategóriách A, B a C, 3. miesto v kategórii C

17.4.2005 Humenné: "Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. miesto v kategóriách A, B, C

29.5.2004 Dlhé Klčovo: "Celoslovenská súťažná prehliadka" - 3. miesto v kategórii C

18.4.2004 Humenné: "Tancuj Tancuj" - krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, 1. a 2. miesto v kategórii C, a 2. miesto v kategórii B

16.4.2004 Humenné: "Okresná súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci" - 1. a 2. miesto v kategórii C, a 1. miesto v kategórii B

17.5.2003 Dlhé Klčovo: "Celoslovenská súťažná prehliadka"

27.4.2003 Dlhé Klčovo: "Krajská súťažná prehliadka" - 1. miesto

25.11.2001 Vranov nad Topľou: "Variácie tanca" - krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií folk.kolektívov PO kraja

21.10.2001 Humenné: 1.miesto v kategórii komorné choreografie za choreografiu Šaffov tanec na regionálnej súťaži tvorivých choreografií folklórnych kolektívov

24.2.2001 Humenné: "Tancuj, tancuj..." - 1. a 3.miesto v regionálnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

22.3.1998: "Festival tanca 98" - 1.miesto v kategórii komorné choreografie

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.